Reklamační řád

Kupující je povinen při převzetí dodané zboží prohlédnout zda je v pořádku. Při zjištění závady je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Závady zjištěné později pro uznání reklamace prodávající již nemusí uznat. Dodané zboží musí být kupujícím důkladně prohlédnuto.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty, Zásilkovny a PPL s.r.o. je nutné, aby kupující zboží zkontroloval, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 2. Vznikne-li vada na zboží dodaném tímto internetovým obchodem, je možné reklamaci uplatnit e-mailem na adrese: objednavky@terrymoda.cz, nebo zasláním na adresu sídla firmy:

  THEMIRA s.r.o.
  Nerudova 486
  549 41 Červený Kostelec

  K reklamaci zaslaného zboží je potřeba, aby kupující vyplnil reklamační formulář.
 3. Oprávněná reklamace bude řešena, výměnou zboží za nové nepoškozené, vrácením zaplacené kupní ceny na číslo účtu kupujícího, nebo opravou. Vrácení zaplacené kupní ceny musí být maximálně do 14 dnů od doručení odvolání od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na pozdržení platby za reklamované zboží z důvodů neobdržení zásilky s vráceným zbožím, nebo dokladu o jeho zaslání. Doporučujeme reklamaci předem konzultovat telefonicky +420 734 716 517, nebo e-mailem na objednavky@terrymoda.cz.
 4. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.
 5. Náklady na dopravu do servisního střediska hradí kupující. Při zjištění oprávněné reklamace z důvodů závady zaviněné tímto internetovým obchodem se prodávající zavazuje o dodatečném uhrazení nákladů na dopravu. Celkovou cena nákladů na přepravu dodaného zboží je prodávající povinen zaslat kupujícímu na číslo účtu, které kupující zdělí prodávajícímu. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající. Kupujícímu se přiznávají účelně vynaložené náklady při uplatnění oprávněné reklamace. Tato lhůta je stanovena na 1 měsíc a je počítána od od okamžiku uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, tedy nejpozději 1 měsíc po uplynutí 24 měsíční lhůty.
 • § 2161
 • Jakost při převzetí (1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. (2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy. (3) Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. (4) Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. (5) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  Reklamace nebude uznána

  • Pokud závada na textilním zboží vznikla v důsledku opotřebení, nesprávného užívání (např. nedodržení pracích simbolů) či skladování.
  • Pokud se reklamace týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.
  • Pokud bude udána závada, která se neprojeví.
  • Pokud kupující nedodá potřebné doklady k vyřízení reklamace

  V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanoveních zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

 • Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.
 • Na vašom súkromí nám záleží

  Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

  Povoliť všetkoPodrobné nastavenie